Skjema for bestilling av tilgang til forvaltning.ikks.no
Kommune/bydel
Kommune/bydel:*
Kontaktperson
Navn:*
Stilling:*
Telefon:*
E-post:*
Faktureringsinformasjon
Referanse:
E-post:*
Post adresse: Dersom e-postadresse ikke er oppgitt
Postnummer: Dersom e-postadresse ikke er oppgitt
Tilgang
Tilgangen er begrenset til maskiner som er koblet til Internett via kommunens nettverk.
IP-adresse for kommunens internettilgang:*
Din nåværende IP-adresse er: 34.201.121.213
Vilkår
*Jeg har lest og forstått vilkårene
Evt. kommentarer: